RED MISE S NARODOM

 

Uvodni obredi

 

Kad se narod skupi, svećenik s poslužnicima pristupa k oltaru. Za to se vrijeme izvodi ulazna pjesma. Kad svrši ulazna pjesma, svećenik se i vjernici stojeći znamenuju, a svećenik govori:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

Narod odgovori:

Amen.

                

Nato svećenik okrenut prema narodu i šireći ruke pozdravi ga:

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.

 

Ili:

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

 

Ili:

Gospodin s vama.

 

Narod odgovori:

I s duhom tvojim.

 

Biskup umjesto Gospodin s vama kod ovog prvog pozdrava kaže: Mir vama. Svećenik ili đakon ili drugi podesan poslužnik može vrlo kratko uvesti vjernike u misu dana.

Potom slijedi pokajnički čin. Svećenik pozove vjernike na pokajanje.

Braćo, priznajmo svoje grijehe da mognemo proslaviti sveta otajstva.

 

Nakon kratke šutnje svi se zajedno ispovijedaju:

Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom:

 

i, udarajući se u prsa kažu

moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeb.

Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

 

Slijedi svećenikovo odrješenje:

Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

 

Narod odgovori:

Amen.

 

Slijede zazivi Gospodine, smiluj se, ako već nisu prethodili u nekom obrascu pokajničkog čina.

R. Gospodine, smiluj se         O. Gospodine, smiluj se.

R. Kriste, smiluj se.               O. Kriste, smiluj se.

R. Gospodine, smiluj se.        O. Gospodine, smiluj se.

 

Zatim, kad je određeno, pjeva se ili govori pjesan:

Slava Bogu na visini.

I na zemlji mir ljudima dobre volje.

Hvalimo te.

Blagoslivljamo te.

Klanjamo ti se.

Slavimo te.

Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje.

Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući.

Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste.

Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev.

Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu.

Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.

Jer ti si jedini svet.

Ti si jedini Gospodin.

Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste.

Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen.

 

Kad svrši pjesan, svećenik sklopljenih ruku kaže:

Pomolimo se.

 

Svi zajedno sa svećenikom neko vrijeme mole u šutnji. Tada svećenik raširenih ruku govori molitvu. Na kraju molitve narod usklikne:

Amen.

 

Služba riječi

 

Zatim čitač ide k ambonu i čita prvo čitanje, koje svi sjedeći slušaju.

U znak da je čitanje završeno čitač doda:

Riječ je Gospodnja.

 

Svi uskliknu:

Bogu hvala.

 

Psalmist ili pjevač izvodi psalme, a narod pripjev. Nakon toga, ako treba uzeti drugo čitanje, čitač ga čita na ambonu kao gore.

U znak da je čitanje završeno čitač doda:

Riječ je Gospodnja.

 

Svi uskliknu:

Bogu hvala.

 

Slijedi Aleluja, ili druga pjesma. Nato đakon koji ima navijestiti Evandelje, naklonjen pred svećenikom, tišim glasom traži blagoslov:

Gospodine, molim blagoslov.

 

Svećenik tišim glasom kaže:

Gospodin ti bio u srcu i na usnama:

da dostojno i prikladno navijestiš njegovu Blagu vijest: u ime Oca i Sina + i Duha Svetoga.

 

Đakon odgovori:

Amen.

 

Ako nema đakona, svećenik naklonjen pred oltarom tiho govori:

Svemogući Bože, očisti mi srce i usne da mogu dostojno navijestiti tvoju svetu Blagu vijest.

 

Zatim đakon ili svećenik ide k ambonu te kaže:

Gospodin s vama.

 

Narod odgovori:

I s duhom tvojim.

 

Đakon ili svećenik:

Čitanje Evanđelja po I.,

 

Pri tom znamenuje knjigu i sebe na čelu, ustima i prsima.

Narod usklikne:

Slava tebi, Gospodine.

 

Kad svrši Evanđelje, đakon ili svećenik kaže:

Riječ je Gospodnja.

 

Svi uskliknu:

Slava tebi, Kriste.

 

Zatim svećenik ili đakon poljubi knjigu i tiho reče:

Evanđeoskom riječi uništili se naši grijesi.

 

Slijedi homilija (propovijed) koja se ima držati u sve nedjelje i zapovjedne blagdane, a preporučuje se i u druge dane. Nakon homilije, kad je određeno, ispovijeda se vjera:

Vjerujem u jednoga Boga.

Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,

svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista,

jedinorođenoga Sina Božjega.

Rođenog od Oca prije svih vjekova.

Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga.

Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem,

po kome je sve stvoreno.

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja

sišao s nebesa.

 

Na ove riječi do postao čovjekom svi se naklone.

I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom.

Raspet također za nas:

pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.

I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu.

i uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu.

I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve,

i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca;

koji izlazi od Oca i Sina.

Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi;

koji je govorio po prorocima;

I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu.

Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.

I iščekujem uskrsnuće mrtvih.

I život budućega vijeka. Amen.

 

Slijedi sveopća ili vjernička molitva.

 

Euharistijska služba

 

Nakon toga počne prikazna pjesma. Međutim poslužnici stave na olar tjelesnik, ubrus, kalež i misal.

Poželjno je da vjernici očituju svoje sudjelovanje prinosom: donoseći ili kruh i vino za euharistijsko slavlje ili druge darove za potrebe Crkve i siromaha.

 

Svećenik stojeći uz oltar uzme pliticu s kruhom i držeći je malo podignutu iznad oltara, tiho govori:

Blagoslovljen si, Gospodine, Bože svega svijeta:

od tvoje darežljivosti primismo kruh što ti ga prinosimo;

ovaj plod zemlje i rada ruku čovječjih,

postat će nam kruhom života.

 

Ako se prikazna pjesma ne pjeva, smije svećenik te riječi izgovoriti naglas, a narod može na kraju uskliknuti:

Blagoslovljen Bog u vijeke.

 

Đakon ili svećenik ulijo vina i malo vode u kalež te tiho govori:

Otajstvo ove vode i vina

učinilo nas dionicima božanstva onoga

koji se udostojao uzeti dijela u našem čovještvu.

 

Nakon toga svoćenik tiho govori:

Blagoslovljen si, Gospodine, Bože svega svijeta:

od tvoje darežljivosti primismo vino što ti ga prinosimo;

ovaj plod trsa i rada ruku čovječjih,

postat će nam piće duhovno.

 

Ako se prikazna pjesma ne pjeva, smije svećenik te riječi izgovoriti naglas, a narod može na kraju uskliknuti:

Blagoslovljen Bog u vijeke.

 

Poslije toga svećenik, naklonjon, tiho govori:

Primi nas, Gospodine, duhom ponizne i srcem skrušene;

bila danas naša žrtva pred tvojim licem takva

da ti se svidi, Gospodine Bože.

 

Svoćenik nato, stojeći sa strane oltara, opere ruke, tiho govoreći:

Operi me, Gospodine, od mog bezakonja

i od grijeha me moga očisti.

 

Nakon toga nasred oltara, šireći i sklapajući ruke, licem prema narodu, kaže:

Molite, braćo i sestre:

da moja i vaša žrtva

bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.

 

Narod odgovori:

Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku

na hvalu i slavu svojega imena,

i na korist nama

i čitavoj svojoj svetoj Crkvi.

 

Zatim svećenik moli raširenih ruku darovnu molitvu. Na kraju narod usklikne:

Amen.

 

EUHARISTIJSKA MOLITVA

 

Svećenik tada počne euharistijsku molitvu. Šireći ruke kaže:

Gospodin s vama.

 

Narod odgovori:

I s duhom tvojim.

 

Svećenik dižući ruke nastavi:

Gore srca.

 

Narod:

Imamo kod Gospodina.

 

Svećenik raširenih ruku doda:

Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

 

Narod:

Dostojno je i pravedno.

 

Svećenik nastavi predslovlje raširenih ruku i s narodom ga zaključi pjevajući ili naglas govoreći:

Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.

Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.

Hosana u visini.

Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

Hosana u visini.

 

U Prvoj euharistijskoj molitvi ili Rimskom kanonu može se ispustiti ono što se nalazi u zagradama.

 

 

PRVA EUHARISTIJSKA MOLITVA - RIMSKI KANON

 

Svećenik raširenih ruku govori:

Tebe, milostivi Oče,

smjerno i usrdno molimo

po Isusu Kristu, tvome Sinu, našem Gospodinu:

 

Sklopi ruke i kaže:

primi i blagoslovi

 

napravi znak križa nad kruhom i kaležom govoreći:

ove + darove koje dajemo za svetu žrtvu.

 

Raširenih ruku nastavlja:

Ponajprije ti ih prinosimo

za tvoju svetu Crkvu katoličku.

Molimo te, u miru je čuvaj, skupljaj i ravnaj

po svemu krugu zemaljskom.

Prinosimo ih

zajedno sa slugom tvojim papom našim I.

i biskupom našim I.

i sa svima pravovjernim promicateljima

katoličke i apostolske vjere.

 

Spomen za žive

Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica

svojih I. i I.

 

Sklopi ruke i kratko se pomoli za one koje kani moliti. Zatim nastavi raširenih ruku:

i svih ovih što pred tobom stoje.

Ti si spoznao njihovu vjernost i znaš im odanost;

za njih ti prinosimo

i oni ti prinose ovu žrtvu hvale

za sebe i za sve svoje:

da im se otpuste grijesi

i da se smiju nadati punini spasenja.

Oni izručuju darove svoje odanosti

tebi, vječni, živi i istiniti Bože.

 

Unutar čina

Uzajedništvu s cijelom Crkvom častimo uspomenu

ponajprije slavne Marije vazda Djevice,

Majke Boga i Gospodina našega Isusa Krista.

 

 

VLASTITI »U ZAJEDNIŠTVU«

 

Na Božić i kroz osminu

U zajedništvu s cijelom Crkvom

svetkujemo presveti dan (presvetu noć)

kada Blažena Marija bez povrede djevičanstva

ovom svijetu rodi Spasitelja,

i častimo uspomenu

ponajprije iste slavne vazda Djevice Marije,

Majke istoga Boga i Gospodina našega Isusa Krista.*

 

Na Bogojavljenje

U zajedništvu s cijelom Crkvom

svetkujemo presveti dan

kada se tvoj jedinorođeni Sin,

s tobom vječan u tvojoj slavi,

vidljivo i stvarno pojavio u našem tijelu kao čovjek,

i častimo uspomenu

ponajprije slavne Marije vazda Djevice,

Majke istoga Boga i Gospodina našega Isusa Krista. *

 

Od mise Vazmenog bdjenja do Bijele subote

U zajedništvu s cijelom Crkvom

svetkujemo presveti dan (presvetu noć)

uskrsnuća po tijelu našega Gospodina Isusa Krista,

i častimo uspomenu

ponajprije slavne Marije vazda Djevice,

Majke istoga Boga i Gospodina našega Isusa Krista. *

 

Na Uzašašće Gospodnje

U zajedništvu s cijelom Crkvom

svetkujemo presveti dan

kada je naš Gospodin,

tvoj jedinorodeni Sin,

našu krhku narav ujedinjenu sa sobom

uzdigao o desnu tvoje slave,

i častimo uspomenu

ponajprije slavne Marije vazda Djevice,

Majke istoga Boga i Gospodina našega lsusa Krista.*

 

Na Duhovsku nedjelju

U zajedništvu s cijelom Crkvom

svetkujemo presveti Pedeseti dan "

kada se Duh Sveti

objavio apostolima u mnoštvu jezika,

i častimo uspomenu

ponajprije slavne Marije vazda Djevice,

Majke Boga i Gospodina našega Isusa Krista.*

 

 

* Častimo i uspomenu Blaženoga Josipa,

zaručnika iste Djevice,

kao i blaženih apostola i mučenika tvojih:

Petra i Pavla, Andrije,

[Jakova, Ivana,

Tome, Jakova, Filipa,

Bartola, Mateja,

Šimuna i Tadije,

Lina, Kleta, Klementa, Siksta,

Kornelija, Ciprijana,

Lovre, Krizogona,

Ivana i Pavla,

Kuzme i Damjana]

i svih svetih tvojih:

po njihovim zaslugama i molitvama

neka nam tvoja pomoć u svemu bude bedem i zaštita

[Po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen.]

 

Raširenih ruku nastavi:

Molimo, Gospodine, blagohotno primi

ovaj žrtveni prinos nas tvojih slugu

i sve obitelji tvoje:

 

 

Od mise Vazmenog bdjenja do Bijele subote i na Duhovsku nedjelju

Molimo, Gospodine, blagohotno primi

ovaj žrtveni prinos nas tvojih slugu

i sve obitelji tvoje

što ti ga prinosimo također za ove koje si se udostojao iz vode

i Duha Svetoga nanovo roditi

dajući im otpuštenje sviju grijeha:

 

 

Sklopi ruke:

obdari naše dane svojim mirom,

izbavi nas od vječne osude

i ubroji nas među izabrane svoje:

 

Sklopi ruke:

[Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.]

 

Držeći ruke ispružene nad darovima govori:

Bože, blagoslovi u svemu

i primi ovaj žrtveni prinos

da bude duhovan i tebi ugodan

i da nam postane Tijelo i Krv tvoga ljubljenoga Sina,

Gospodina našega Isusa Krista.

 

Sklopi ruke:

Dan prije nego će podnijeti muku

 

Uzme kruh i, držeći ga malo iznad oltara, nastavi:

on uze kruh u svoje svete i časne ruke,

 

podigne oči,

podiže oči prema nebu

k tebi Bogu, svome svemogućem Ocu,

riječima blagoslova dade tebi hvalu,

razlomi kruh

i dade svojim učenicima govoreći:

 

malo se sagne

UZMlTE I JEDITE OD OVOGA SVI:

OVO JE MOJE TIJELO

KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

 

Pokaže posvećenu hostiju narodu, spusti je na pliticu i pokleknuvši pokloni se.

Zatim nastavi:

Isto tako, pošto su večerali,

 

Uzme kalež i, držeći ga malo iznad oltara, nastavi:

uze i ovaj slavni kalež

u svoje svete i časne ruke,

jednako riječima blagoslova dade tebi hvalu

i dade svojim učenicima govoreći:

 

malo se sagne

UZMlTE I PIJTE lZ NJEGA SVl:

OVO JE KALEŽ MOJE KRVl

NOVOGA I VJEČNOGA SAVEZA

KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS I ZA SVE LJUDE

NA OTPUŠTENJE GRlJEHA.

OVO ČINlTE MENl NA SPOMEN.

 

Pokaže kalež narodu, stavi ga na tjelesnik i pokleknuvši pokloni se.

Zatim kaže:

Tajna vjere:

 

A narod nastavi poklikom:

1. Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoje uskrsnuće slavimo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

2. Kad god blagujemo ovaj kruh

i pijemo kalež,

tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

3. Spasi nas, Spasitelju svijeta,

koji si nas svojim križem i uskrsnućem oslobodio.

 

Zatim svećenik raširenih ruku govori:

Zato, Gospodine, mi sluge tvoje

i tvoj sveti puk,

slaveći spomen blažene muke Krista, tvoga Sina,

našega Gospodina,

njegova uskrsnuća od mrtvih

i uzašašća u nebesku slavu,

prinosimo preslavnome tvojem veličanstvu

od svega što si nam dao i darovao

žrtvu čistu,

žrtvu svetu,

žrtvu savršenu,

sveti kruh života

i kalež vječnoga spasenja.

 

Molimo te, pogledaj milostivo i prijazno

na ove prinose,

i neka ti omile

kao što ti omilješe darovi sluge tvoga Abela Pravednoga

i žrtva Abrahama, praoca naše vjere,

i ona što ti je prinese veliki svećenik tvoj Melkisedek -

sveta žrtva, čisti prinos.

 

Sagnut, sklopljenih ruku, nastavi:

Ponizno te molimo, svemogući Bože,

da ruke svetoga anđela tvoga

prenesu ovo na tvoj nebeski žrtvenik,

pred tvoje božansko veličanstvo,

te se svi koji primimo presveto Tijelo i Krv tvoga Sina,

kao pričesnici ove žrtve

 

uspravi se i znamenuje, govoreći:

napunimo svakim nebeskim blagoslovom i milošću.

 

Sklopi ruke.

[Po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen.]

 

Spomen za pokojne

Raširenih ruku govori:

Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica

svojih I. i I.

koji otiđoše pred nama obilježeni znakom vjere

te spavaju snom mira.

 

Sklopi ruke i kratko se pomoli za pokojne za koje kani moliti.

Zatim nastavi raširenih ruku:

Molimo te, Gospodine, njima i svima koji

u Kristu počivaju

daruj mjesto osvježenja, svjetlosti i mira.

 

Sklopi ruke.

[Po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen.]

 

Desnom rukom se udari u prsa govoreći:

I nama, svojim grešnim slugama,

 

raširenih ruku nastavlja:

koji se uzdamo u tvoje veliko milosrđe,

podari neko mjesto u društvu svojih svetih

apostola i mučenika:

Ivana, Stjepana,

Matije, Barnabe,

[Ignacija, Aleksandra,

Marcelina, Petra,

Felicite, Perpetue,

Agate, Lucije,

Agneze, Cecilije, Anastazije]

i svih svetih tvojih.

Primi nas u njihovu zajednicu

ne po našim zaslugama,

već po obilju tvoga praštanja:

po Kristu, našem Gospodinu.

 

Sklopi ruke i nastavi:

Po njemu, Gospodine, sva ova dobra

vazda stvaraš, posvećuješ, oživljavaš, blagoslivljaš

i nama daješ.

 

Uzme pliticu s hostijom i kalež, oboje podigne i govori:

PO KRISTU, I S KRISTOM, I U KRISTU,

TEBI BOGU, OCU SVEMOGUĆEMU,

U JEDINSTVU DUHA SVETOGA,

SVAKA ČAST I SLAVA

U SVE VIJEKE VJEKOVA.

 

Narod usklikne:

AMEN.

 

 

 

DRUGA EUHARISTIJSKA MOLITVA

 

(Može se uzeti i predslovnje dana.)

 

R. Gospodin s vama.

O. I s duhom tvojim.

R. Gore srca.

O. Imamo kod Gospodina.

R. Hvalu dajmo Gospodim1 Bogu našemu.

O. Dostojno je i pravedno.

 

Uistinu, dostojno je i pravedno, pravo

i spasonosno,

svagda i svagdje zahvaljivati tebi, Oče sveti,

po tvom ljubljenom Sinu Isusu Kristu,

Riječi tvojoj po kojoj si sve stvorio.

Njega si nam,

utjelovljena po Duhu Svetom i rođena od Djevice,

za Spasitelja i Otkupitelja poslao.

Vršeći tvoju volju

on tebi steče sveti narod;

trpeći na križu raširi ruke

da smrt uništi, uskrsnuće objavi.

I stoga s anđelima i sa svima svetima

slavu tvoju naviještamo uglas govoreći:

 

Svi:

Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.

Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.

Hosana u visini.

Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

Hosana u visini.

 

Svećenik raširenih ruku govori:

Uistinu svet si, Gospodine,

izvore svake svetosti.

 

Sklopi ruke, i držeći ih ispružene nad darovima govori:

Tebe, zato, molimo:

rosom Duha svoga posveti ove darove,

 

sklopi ruke i napravi znak križa nad kruhom i kaležom govoreći:

da nam postanu Tijelo i + Krv

Gospodina našega Isusa Krista.

 

Sklopi ruke.

Uzme kruh i, držeći ga malo iznad oltara nastavi:

Kad se dragovoljno predao na muku,

on uze kruh, tebi zahvali,

razlomi i dade učenicima svojim govoreći:

 

Malo se sagne

UZMITE I JEDlTE OD OVOGA SVI:

OVO JE MOJE TIJELO

KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

 

Pokaže posvećenu hostiju narodu, spusti je na pliticu i pokleknuvši pokloni se.

Zatim nastavi:

Isto tako, pošto večeraše, uze i kalež,

 

Uzme kalež i, držeći ga malo iznad oltara nastavi:

i ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći:

 

Malo se sagne

UZMITE I PIJTE IZ NJEGA SVI:

OVO JE KALEŽ MOJE KRVI

NOVOGA I VJEČNOGA SA VEZA

KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS I ZA SVE LJUDE

NA OTPUŠTENJE GRIJEHA.

 

OVO ČINlTE MENI NA SPOMEN.

 

Pokaže kalež narodu, stavi ga na tjelesnik i pokleknuvši pokloni se.

Zatim kaže:

Tajna vjere:

 

A narod nastavi poklikom:

1. Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoje uskrsnuće slavimo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

2. Kad god blagujemo ovaj kruh

i pijemo kalež

tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

3. Spasi nas. Spasitelju svijeta,

koji si nas svojim križem i uskrsnućem oslobodio.

 

Zatim svećenik raširenih ruku govori:

Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća tvoga Sina,

prinosimo ti, Gospodine,

kruh života i kalež spasenja,

i zahvaljujemo ti što si nas pozvao

da stojimo pred tobom i tebi služimo.

Smjerno te molimo

da nas, pričesnike Tijela i Krvi Kristove,

Duh Sveti sabere u jedno.

Spomeni se, Gospodine, Crkve svoje širom svijeta:

usavrši je u ljubavi

zajedno s papom našim I. i biskupom našim I.

i sveukupnim svećenstvom.

 

 

U misama za pokojne može se dodati:

Spomeni se sluge svoga (službenice svoje) I.

kojega (koju) si (danas) s ovoga svijeta

pozvao k sebi.

Daj da on (ona) koji (koja) je krštenjem

urastao (urasla) u smrt tvoga Sina

postane dionikom i njegova uskrsnuća.

 

 

Spomeni se i naše braće,

koja usnuše u nadi uskrsnuća,

i svih koji preminuše u tvom smilovaniu:

privedi ih k svjetlu svoga lica.

Molimo te, smiluj se svima nama,

da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života

s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom,

s blaženim apostolima i svim svetima

koji su živjeli u tvojoj ljubavi,

da te hvalimo i slavimo

 

Sklopi ruke

po Isusu Kristu, tvome Sinu.

 

Uzme pliticu s hostijom i kalež, oboje podigne i govori:

PO KRISTU, I S KRISTOM, I U KRISTU,

TEBI BOGU, OCU SVEMOGUĆEMU, .

U JEDINSTVU DUHA SVETOGA,

SVAKA ČAST I SLAVA

U SVE VIJEKE VJEKOVA.

 

Narod usklikne:

AMEN.

 

 

TREĆA EUHARISTIJSKA MOLITVA

 

Svećenik raširenih ruku govori:

Uistinu svet si, Gospodine,

i pravo je da te sve stvorenje slavi,

jer po svome Sinu,

Gospodinu našem Isusu Kristu,

djelotvornom snagom Duha Svetoga

svemu daješ život i sve posvećuješ.

Neprestano okupljaš svoj narod

da od istoka sunčanog do zapada

prinosi čistu žrtvu imenu tvome.

 

Sklopi ruke, i držeći ih ispružene nad darovima govori:

Stoga te smjerno molimo, Gospodine,

udostoj se tim istim Duhom posvetiti ove darove,

koje ti donosimo za žrtveni prinos,

 

Sklopi ruke, napravi znak križa nad kruhom i kaležom govoreći:

da postanu Tijelo i + Krv

tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista,

 

Sklopi ruke:

koji nam je povjerio slaviti ova otajstva.

 

Uzme kruh i, držeći ga malo iznad oltara nastavi:

One noći kad je bio predan,

on uze kruh,

tebi zahvali, tebe blagoslovi,

razlomi i dade učenicima svojim govoreći:

 

Malo se sagne

UZMITE I JEDITE OD OVOGA SVI:

OVO JE MOJE TIJELO

KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

 

Pokaže posvećenu hostiju narodu, spusti je na pliticu i pokleknuvši pokloni se.

Zatim nastavi:

Isto tako, pošto večeraše,

 

Uzme kalež i, držeći ga malo iznad oltara nastavi:

uze kalež,

tebi zahvali, tebe blagoslovi

i dade učenicima svojim govoreći:

 

Malo se sagne

UZMITE I PIJTE IZ NJEGA SVI:

OVO JE KALEŽ MOJE KRVI

NOVOGA I VJEČNOGA SAVEZA

KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS I ZA SVE LJUDE

NA OTPUSTENJE GRlJEHA.

OVO ČINITE MENI NA SPOMEN.

 

Pokaže kalež narodu, stavi ga na tjelesnik i pokleknuvši pokloni se. Zatim kaže:

Tajna vjere:

 

A narod nastavi poklikom:

1. Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoje uskrsnuće slavimo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

2. Kad god blagujemo ovaj kruh

i pijemo kalež

tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

3. Spasi nas. Spasitelju svijeta,

koji si nas svojim križem i uskrsnućem oslobodio.

 

Zatim svećenik raširenih ruku govori:

Zato, Gospodine, slavimo spomen

spasonosne muke Sina tvoga,

veličanstvenog uskrsnuća

i uzašašća u nebesku slavu,

te iščekujući njegov drugi dolazak

zahvalno ti prinosimo

ovu žrtvu živu i svetu.

 

Pogledaj, Gospodine, na prinos Crkve svoje

i prepoznaj u njemu žrtvu

kojom si obnovio mir s nama.

Daj da okrijepljeni Tijelom i Krvlju Sina tvoga,

Duhom njegovim Svetim ispunjeni

budemo u Kristu jedno tijelo i jedan duh.

 

Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe

da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima:

s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom,

s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima

(sa svetim I.: svecem dana ili zaštitnikom)

i sa svima svetima.

Uzdamo se da će nas njihov zagovor

kod tebe uvijek pomagati.

Molimo te, Gospodine,

da ova žrtva našega pomirenja

bude za mir i na spasenje svega svijeta.

Crkvu svoju na putu zemaljskom

utvrđuj u vjeri i ljubavi

zajedno sa slugom svojim papom našim I. i biskupom

našim I.,

sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom

i narodom što si ga sebi stekao.

Usliši molbe obitelji svoje

koja tvojom milošću, ovdje pred tobom stoji.

Svu djecu svoju širom svijeta

ti, blagi Oče, milostivo k sebi privedi.

* Našu pokojnu braću

i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta

dobrostivo primi u svoje kraljevstvo,

gdje se i mi nadamo zajedno s njima

vječno uživati u tvojoj slavi,

 

Sklopi ruke

po Kristu, našem Gospodinu,

po kojemu sva dobra svijetu daješ.*

 

 

Kad se u misama za pokojne uzima ova euharistijska molitva, može se reći:

* Spomeni se sluge svoga (službenice svoje) I.

kojega (koju) si (danas) s ovoga svijeta pozvao k sebi.

Daj da on (ona) koji (koja) je krštenjem

urastao (urasla) u smrt tvoga Sina

postane dionikom i njegova uskrsnuća,

kad on, Krist, iz zemlje uskrisi mrtve

i ovo naše smrtno tijelo

suobliči slavnome tijelu svome.

I našu pokojnu braću

i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta

dobrostivo primi u svoje kraljevstvo,

gdje se i mi nadamo zajedno s njima

vječno uživati u tvojoj slavi,

kad otareš svaku suzu s naših očiju.

Gledajući tebe, Boga svoga, kakav jesi,

bit ćemo zauvijek tebi slični

i tebe bez kraja slaviti,

 

Sklopi ruke:

po Kristu našem Gospodinu,

po kojemu sva dobra svijetu daješ.*

 

 

Uzme p1iticu s hostijom i kalež, oboje podigne i govori:

PO KRISTU, I S KRISTOM, I U KRISTU,

TEBI BOGU, OCU SVEMOGUĆEMU,

U JEDlNSTVU DUHA SVETOGA,

SVAKA ČAST I SLAVA

U SVE VIJEKE VJEKOVA.

 

Narod usklikne:

AMEN.

 

 

 

ČETVRTA EUHARISTIJSKA MOLITVA

 

(Uvijek se uzima ovo predslovlje.)

 

R. Gospodin s vama.

O. I s duhom tvojim.

R. Gore srca.

O. Imamo kod Gospodina.

R. Hvalu dajmo Gospodim1 Bogu našemu.

O. Dostojno je i pravedno.

 

Uistinu, dostojno je tebe hvaliti,

uistinu, pravedno je tebe, Oče sveti, slaviti:

Ti si jedini živi i pravi Bog,

ti si prije svih vjekova i ostaješ dovijeka,

prebivaš u nedostupnu svjetlu.

Ali, jedini dobar i izvor života, ti si sve sazdao

da blagodatima obaspeš svoja stvorenja,

a mnoge obraduješ i sjajem svoga svjetla.

I zato pred tobom stoje nebrojene čete andela,

služe ti danju i noću,

gledaju slavu lica tvoga

i veličaju te bez prestanka.

A s njima i mi,

i našim glasom sve stvorenje pod nebom,

zanosnim klicanjem slavimo ime tvoje:

 

Svi:

Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.

Puna su nebesa i zemlja tvoje slave..

Hosana u visini.

Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

Hosana u visini.

 

Svećenik raširenih ruku govori:

Slavimo te, Oče sveti,

velik si i sva si djela svoja

mudro i s ljubavlju učinio.

 

Čovjeka si sazdao na svoju sliku

i povjerio mu brigu za cijeli svijet,

da služi samo tebi, Stvoritelju,

a svemu stvorenju gospodari.

A kad je neposlušan izgubio tvoje prijateljstvo,

nisi ga ostavio pod vlašću smrti,

nego si svima milosrdno pritekao u pomoć da te

tražeći nađu.

Više si puta ljudima i savez ponudio

i poučavao ih po prorocima da iščekuju spasenje.

I tako si, Oče sveti, ljubio svijet,

da si nam u punini vremena poslao Spasitelja,

Jedinorođenoga Sina svoga.

Utjelovljen po Duhu Svetom i rođen

od Djevice Marije,

živio je s nama, nama u svemu jednak osim u grijehu.

Spasenje je naviještao siromasima,

otkupljenje sužnjima,

tužnima radost.

A da ispuni tvoj naum,

predade se u smrt

i uskrsnuvši od mrtvih

smrt uništi, život obnovi.

I da ne živimo više sebi,

već njemu koji za nas umrije i uskrsnu:

onima koji vjeruju, Oče,

posla kao prvi dar od tebe Duha Svetoga,

da on u svijetu djelo njegovo dovrši

i izvrši svako posvećenje.

 

Sklopi ruke i držeći ih ispružene nad darovima govori:

Molimo te, zato, Gospodine:

neka Duh Sveti posveti i ove darove

te postanu Tijelo i Krv Gospodina našega

Isusa Krista,

da proslavimo ovo veliko otajstvo

što nam ga ostavi za savez vječni.

I kad dode čas da ga ti, Oče sveti, proslaviš,

jer je ljubio svoje koji bijahu na svijetu,

ljubio ih je do kraja -

i dok su bili za večerom,

on uze kruh, tebe blagoslovi,

razlomi i dade učenicima svojim govoreći:

 

UZMITE I JEDITE OD OVOGA SVI:

OVO JE MOJE TIJELO

KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

 

Pokaže posvećenu hostiju narodu, spusti je na pliticu i pokleknuvši pokloni se. Zatim nastavi:

 

Isto tako uze kalež pun roda trsova;

tebi zahvali i dade učenicima svojim govoreći:

 

UZMITE I PIJTE IZ NJEGA SVI:

OVO JE KALEŽ MOJE KRVI NOVOGA

I VJEČNOGA SAVEZA

KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS I ZA SVE LJUDE

NA OTPUŠTENJE GRIJEHA.

OVO ČINITE MENI NA SPOMEN.

 

Pokaže kalež narodu, stavi ga na tjelesnik i pokleknuvši pokloni se.

Zatim kaže:

Tajna vjere:

 

A narod nastavi poklikom:

1. Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoje uskrsnuće slavimo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

2. Kad god blagujemo ovaj kruh

i pijemo kalež

tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

3. Spasi nas. Spasitelju svijeta,

koji si nas svojim križem i uskrsnućem oslobodio.

 

Zatim svećenik raširenih ruku govori:

Zato i mi, Gospodine,

slaveći sada spomen-čin svoga otkupljenja,

spominjemo smrt Kristovu

i njegov silazak u carstvo mrtvih,

ispovijedamo njegovo uskrsnuće i njegovo uzašašće

tebi zdesna

te iščekujući njegov slavni dolazak

prinosimo ti njegovo Tijelo i Krv,

žrtvu tebi ugodnu i svemu svijetu spasonosnu.

 

Pogledaj, Gospodine, na žrtvu

koju ti sam pripravi Crkvi svojoj

i dobrostivo daj da svi pričesnici ovog jednog kruha

i kaleža,

Duhom Svetim sabrani u jedno tijelo,

u Kristu postanu živa žrtva -

na hvalu slave tvoje.

 

A sada, Gospodine, spomeni se svih onih

za koje ti prinosimo ovu žrtvu:

ponajprije sluge svoga pape našega I.,

biskupa našega I. i svega zbora biskupa,

i sveg svećenstva, i onih koji ti prinose,

i ovih što pred tobom stoje,

i svega naroda svoga

i sviju koji te traže iskrena srca.

 

Spomeni se i svih onih

koji preminuše u miru Krista tvoga

i svih pokojnika kojih je vjera samo tebi znana.

Oče blagi, daj svima nama, djeci svojoj,

da s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom,

s tvojim apostolima i svetima,

postignemo baštinu nebesku u tvome kraljevstvu,

gdje ćemo te sa svim stvorenjem,

oslobodeni raspadljivosti grijeha i smrti,

slaviti po Kristu, našem Gospodinu,

po kojemu sva dobra svijetu daješ.

 

Uzme pliticu s hostijom i kalež, oboje podigne i govori:

PO KRISTU, I S KRISTOM, I U KRISTU,

TEBI BOGU, OCU SVEMOGUĆEMU,

U JEDINSTVU DUHA SVETOGA,

SVAKA ČAST I SLAVA

U SVE VlJEKE VJEKOVA.

 

Narod usklikne:

AMEN.

 

 

OBRED PRIČESTI

 

Odloživši kalež i pliticu, svećenik sklopljenih ruku govori:

1. Spasonosnim zapovijedima potaknuti

i božanskom naukom poučeni

usuđujemo se govoriti:

2. Spasitelj nam je zapovijedio

i božanskim nas naukom poučio

te smijemo govoriti:

3. Pomolimo se kao što nas je Gospodin naučio moliti:

4. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja,

zato puni pouzdanja molimo:

 

Raširi ruke i zajedno s narodom nastavlja:

Oče naš, koji jesi na nebesima,

sveti se ime tvoje,

dođi kraljevstvo tvoje,

budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.

I otpusti nam duge naše

kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

I ne uvedi nas u napast,

nego izbavi nas od zla.

 

Svećenik sam nastavi raširenih ruku:

Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala,

daj milostivo mir u naše dane,

da s pomoću tvoga milosrđa

budemo svagda i slobodni od grijeha

i sigurni od sviju nereda:

čekajući blaženu nadu

i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.

 

Sklopi ruke.

Narod zaključi molitvu poklikom:

Jer tvoje je kraljevstvo

i slava i moć

u vjekove.

 

Zatim svećenik raširenih ruku naglas govori:

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim

apostolima:

mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem;

ne gledaj naše grijehe,

nego vjeru svoje Crkve;

smiri je, molimo, i saberi u jedno.

Kako je volja tvoja.

 

Sklopi ruke:

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

 

Narod odgovori:

Amen.

 

Svećenik šireći i sklapajući ruke doda:

Mir Gospodnji bio vazda s vama.

 

Narod odgovori:

I s duhom tvojim.

 

Zatim, ako je zgodno, đakon ili svećenik doda:

Pružite mir jedni drugima.

 

I svi prema mjesnom običaju znakom zasvjedoče jedni drugima mir i ljubav.

 

Svećenik zatim lomi kruh nad pliticom, dijelak stavi u kalež i tiho govori:

Ovo miješanje Tijela i Krvi Gospodina

našega Isusa Krista

bilo nama pričesnicima za vječni život.

 

Za to se vrijeme pjeva ili govori:

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

daruj nam mir.

 

To se može i više puta ponoviti ako duže potraje lomljenje kruha. Posljednji put se kaže:

Daruj nam mir.

 

Zatim svećenik sklopljenih ruku tiho govori:

Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga,

ti si po volji Očevoj,

uz sudjelovanje Duha Svetoga,

svojom smrću oživio svijet:

izbavi me ovim presvetim Tijelom i Krvlju svojom

od svih mojih opačina i svakoga zla;

daj da se uvijek držim tvojih zapovijedi,

i ne dopusti da se ikad odijelim od tebe.

 

Ili:

Gospodine Isuse Kriste,

neka mi blagovanje tvoga Tijela i Krvi

ne bude na sud i osudu,

nego po tvojoj dobroti

neka mi bude duši i tijelu zaštita i lijek.

 

Svećenik poklekne, uzme hostiju, malo je podigne iznad plitice, te, licem prema narodu, kaže naglas:

Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima

grijehe svijeta.

Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu.

 

I zajedno s narodom jedanput kaže:

Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj,

nego samo reci riječ

i ozdravit će duša moja.

 

Svećenik, prema oltaru, tiho kaže:

Tijelo Kristovo sačuvalo me za život vječni.

 

Zatim uzme kalež i tiho kaže:

Krv Kristova sačuvala me za život vječni.

 

Nakon toga uzme pliticu ili ciborij, pođe k onima koji će se pričestiti, te hostiju malo podigne, pokaže svakomu od njih i kaže:

Tijelo Kristovo

 

Pričesnik odgovori:

Amen.

 

I pričesti se.

Dok svećenik blaguje Tijelo Kristovo, počne pričesna pjesma. Kad pričešćivanje svrši, svećenik ili đakon očisti pliticu nad kaležom i sam kalež. Tad se svećenik može vratiti k sjedalu. Ako je zgodno, može se neko vrijeme ostati u šutnji ili se izvodi koji psalam, odnosno hvalospjev.

Zatim svećenik stojeći kod sjedala ili kod oltara kaže:

Pomolimo se.

 

I svi skupa s njime mole neko vrijeme u šutnji, osim ako se prije toga već šutjelo.

Nato svećenik raširenih ruku moli pričesnu molitvu. Narod na kraju usklikne:

Amen.

 

 

ZAVRŠNI OBRED

 

Slijede, ako ih ima, kratke obavijesti narodu. Zatim se narod otpušta. Svećenik, šireći ruke prema narodu, kaže:

Gospodin s vama.

 

Narod odgovori:

I s duhom tvojim.

 

Svećenik blagoslovi narod riječima:

Blagoslovio vas Svemogući Bog, Otac i Sin  i + Duh Sveti.

 

Narod odgovori:

Amen.

 

Zatim đakon, ili sam svećenik, sklopljenih ruku prema narodu kaže:

Idite u miru.

 

Narod odgovori:

Bogu hvala.

 

Nato svećenik poljubi oltar kao u početku. Iskaže mu dužnu počast s poslužnicima i otiđe. Ako neposredno slijedi koji liturgijski čin, izostavlja se obred otpuštanja.