".mysql_affected_rows()."";; } } /* * Namjesta broj tema i foruma te zadnju temu i zadnji clanak za zadane forume */ function Prebrojavanje() { $abrc = array(); // Broj clanaka $azac = array(); // Zadnji clanak $azat = array(); // Zadnja tema // // id foruma, datum zadnjeg clanka i broj clanaka // ------------------------------------------------- $rebrt = mysql_query(" SELECT f.id, MAX(c.a_dat), count(*) FROM katolici_forumi.forumi f JOIN katolici_forumi.teme t ON t.id_f=f.id JOIN katolici_forumi.clanci c ON c.id_t=t.id GROUP BY f.id ") or die( ma_err( "Nisam upitao za broj tema i datum zadnjeg članka") ); while( list( $id, $zd, $brc ) = mysql_fetch_row( $rebrt ) ) { $rezc = mysql_query(" SELECT id, id_t FROM katolici_forumi.clanci c WHERE a_dat = '$zd' ") or die( my_err( "Nisam saznao podatke o zadnjem članku!" ) ); list( $zc, $zt ) = mysql_fetch_row( $rezc ); $abrc[$id] = $brc; $azac[$id] = $zc; $azat[$id] = $zt; } $rebrt = mysql_query(" SELECT f.id, count(t.id) FROM katolici_forumi.forumi AS f JOIN katolici_forumi.teme AS t ON t.id_f=f.id GROUP BY f.id ") or die( my_err( "Nisam saznao broj tema!" ) ); while( list( $id, $brt ) = mysql_fetch_row( $rebrt ) ) { echo "
 • $id, $brt, {$abrc[$id]}, {$azac[$id]}, {$azat[$id]}
 • "; mysql_query(" UPDATE katolici_forumi.forumi SET br_tema = $brt, br_clanaka={$abrc[$id]}, zadnji_clanak={$azac[$id]}, zadnja_tema={$azat[$id]} WHERE id=$id ") or die( my_err( "Nisam uspio namjestiti brojeve tema i članaka za forum $id!" ) ); } } if( puno( $g_action ) && $g_action == "PrekiniSpajanje" ) { unset( $_SESSION["spoji"] ); unset( $_SESSION["nova"] ); if( isset( $g_fid ) ) { $g_location.="&fid=$g_fid"; } else if( isset( $g_tid ) ) { $g_location.="&tid=$g_tid"; } replace( $g_location ); } if( !puno( $g_poc ) ) $g_poc=0; if( puno( $p_fid ) ) { $fid = $p_fid; } else if( puno( $g_fid ) ) { $fid = $g_fid; } if( puno( $p_tid ) ) { $tid = $p_tid; } else if( puno( $g_tid ) ) { $tid = $g_tid; } if( ! puno( $c_katlog ) ) { // N e p r i j a v l j e n i $adoz = array( "d_nova_tema"=>1, "d_odgovor"=>1, "d_vodi"=>0, "d_cita"=>1 ); } else { // P r i j a v l j e n i $adoz = array( "d_nova_tema"=>2, "d_odgovor"=>2, "d_vodi"=>0, "d_cita"=>2 ); $rad = mysql_query(" SELECT * FROM katolici_forumi.admini WHERE id_f=0 AND ulime='$c_katlog' ") or die( my_err( "Nisam saznao Vaše opće dozvole." ) ); if( mysql_num_rows( $rad ) ) { $aad = mysql_fetch_assoc( $rad ); if( $aad["d_vodi"] ) $jeAdmin = true; // ADMINISTRATOR JE!!! while( list( $a, $v ) = each( $adoz ) ) { $adoz[$a] += $aad[$a]; } } mysql_query( "DELETE FROM katolici_forumi.izbaceni WHERE dokada < NOW()" ) or die( "Nisam odblokirao!" ); // Izbaceni - Blokirani $riz = mysql_query(" SELECT * FROM katolici_forumi.izbaceni WHERE ulime='$c_katlog' ") or die( my_err( "Nisam saznao jeste li izbačeni." ) ); if( mysql_num_rows( $riz ) ) { $aiz = mysql_fetch_assoc( $riz ); $adoz["d_nova_tema"] = -10; $adoz["d_odgovor"] = -10; $IZBACEN = true; } if( $usr->dozvola < 2 ) { $adoz["d_nova_tema"] = -10; $adoz["d_odgovor"] = -10; $IZBACEN = true; $aiz["dokada"] = " vremena kada ćete popunite potrebne podatke!"; $aiz["razlog"] = "Morate upisati sve potrebne podatke!
  Provjerite Ovdje!"; } } if( puno( $tid ) ) { $fid = TDozvole( $tid ); } if( puno ( $fid ) ) { $forum = FDozvole( $fid ); } /* * KRAJ IZRAČUNAVANJA DOZVOLA * * Slijedi dio u kome se izracunava put i title, * odnosno obavljaju funkcije nad bazom * prije ulaska u header */ /* if( $c_katlog == "ivica" ) { rinfo( $adoz ); } */ if( !puno( $g_action ) ) { $title = "Forumi"; $put = "Katolici > Forumi"; } else { switch( $g_action ) { case "f_blokiraj": if( ! $adoz["d_vodi"] ) { die("Vi ne smijete blokirati!"); } $rbl = mysql_query(" SELECT ulime FROM katolici_forumi.admini WHERE ulime = '$p_ulime' AND d_vodi > 0 ") or die( my_err("Nisam doznao voditeljska prava za [$p_ulime] " ) ); if( mysql_num_rows( $rbl ) ) { die("[$p_ulime] je voditelj.\nNe možete izbaciti voditelja!\nObratite se administratoru za pomoć!"); } mysql_query( " INSERT INTO katolici_forumi.izbaceni SET razlog='$p_razlog', dokada=NOW()+INTERVAL 2 DAY, ulime='$p_ulime' ") or die( my_err( "Nisam izbacio korisnika!") ); echo "OK"; exit; case "t_SpojiTeme": // Spajam dvije teme if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate potrebne ovlasti" ); } if( $_SESSION["spoji"] ) { // Znam obje teme $ssp = $_SESSION["spoji"]; $sno = $_SESSION["nova"]; if( !isset( $sno ) ) { $sno = "NOVA SPOJENA TEMA"; } info("Spajam", "$ssp sa $tid
  $sno"); mysql_query(" INSERT INTO katolici_forumi.teme (id_f, naslov, d_odgovor, br_posjeta) VALUES( $fid, '$sno', 0, 0 ) ") or die( my_err( "Nisam uspio kreirati novu temu" ) ); $zt = mysql_insert_id(); mysql_query(" INSERT INTO katolici_forumi.clanci (id_t, tekst, a_id, e_id, a_dat, e_dat) SELECT $zt, tekst, a_id, e_id, a_dat, e_dat FROM katolici_forumi.clanci WHERE id_t = $tid OR id_t = $ssp ") or die( my_err( "Nisam uspio prekopirati članke" ) ); mysql_query(" DELETE FROM katolici_forumi.clanci WHERE id_t = $tid OR id_t = $ssp ") or die( my_err( "Nisam uspio obrisati članke u starim temama" ) ); mysql_query(" DELETE FROM katolici_forumi.teme WHERE id = $tid OR id = $ssp ") or die( my_err( "Nisam uspio obrisati stare teme" ) ); unset( $_SESSION["spoji"] ); unset( $_SESSION["nova"] ); SredjivanjeTema( array($zt) ); Prebrojavanje(); replace("forumi.php?action=t_vidi&tid=$zt"); } else { // Znam samo prvu idem trazit drugu $_SESSION["spoji"] = $tid; $_SESSION["nova"] = $g_nova; print_r($_SESSION); replace( "forumi.php?action=f_vidi&fid=$fid" ); } exit; case "t_SpremiClanak": /* Nakon izmjene */ echo "$g_tid $g_cid"; $rez = mysql_query(" SELECT t.zadnji_clanak, c.a_id FROM katolici_forumi.teme AS t JOIN katolici_forumi.clanci AS c ON c.id=t.zadnji_clanak WHERE t.id=$g_tid AND c.id=$g_cid ") or die( my_err("Nisam provjerio") ); list( $zac, $zaid ) = mysql_fetch_row( $rez ); if( $adoz["d_vodi"] > 0 || ( $zac == $g_cid && $zaid == $c_katlog ) ) { mysql_query(" UPDATE katolici_forumi.clanci SET tekst='$p_tekst', e_id='$c_katlog', e_dat=NOW() WHERE id_t=$g_tid AND id=$g_cid ") or die( my_err( "Nisam uspio izmjeniti članak u temi #$tid " ) ); } else { Kraj( "Nemate potrebne ovlasti!" ); } replace("forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid"); exit; case "t_DodajClanak": /* Dodavanje clanka u zadanu temu i povratak na tu temu */ if( $adoz["d_odgovor"] < 1 ) { Kraj( "Odgovaranje nije dopušteno!" ); } // Ubaci novi clanak mysql_query(" INSERT INTO katolici_forumi.clanci (id_t, tekst, a_id, e_id, a_dat, e_dat ) VALUES( $tid, '$p_tekst', '$c_katlog', '$c_katlog', NOW(), NOW() ) ") or die( my_err( "Nisam dodao članak u temu $tid" ) ); // Saznaj ID novog/zadnjeg clanka $zc = mysql_insert_id(); // Saznaj broj clanaka u ovoj temi $rcut = mysql_query("SELECT COUNT(id) FROM katolici_forumi.clanci WHERE id_t=$tid") or die( my_err( "Nisam saznao broj članaka u temi $tid" ) ); list( $brcut ) = mysql_fetch_row( $rcut ); // Promjeni podatke u temi mysql_query(" UPDATE katolici_forumi.teme SET zadnji_clanak = $zc, br_clanaka = $brcut WHERE id=$tid ") or die( my_err( "Nisam uspio ažurirati temu $tid" ) ); // Promjeni podatke u forumu mysql_query(" UPDATE katolici_forumi.teme AS t JOIN katolici_forumi.forumi AS f ON t.id_f = f.id SET f.zadnji_clanak = t.zadnji_clanak, f.zadnja_tema = $tid, f.br_clanaka = f.br_clanaka + 1 WHERE t.id=$tid; ") or die( my_err( "Nisam uspio ažurirati forum $g_forum" ) ); if( ceil( $aite['brc'] / $tlimit ) == 1 ) { replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid#c$zc" ); } else { replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid&cid=kraj#c$zc" ); } exit; case "f_DodajTemu": /* Dodavanje teme u zadani forum i ulazak u dodanu temu */ if( $adoz["d_nova_tema"] < 1 ) { Kraj( "Otvaranje nove teme nije dopušteno!" ); } mysql_query(" INSERT INTO katolici_forumi.teme (id_f, naslov, br_clanaka) VALUES( $fid, '$p_naslov', 1 ) ") or die( my_err( "Nisam dodao temu na forum $fid" ) ); $zt = mysql_insert_id(); mysql_query( " INSERT INTO katolici_forumi.clanci (id_t, tekst, a_id, e_id, a_dat, e_dat ) VALUES( $zt, '$p_tekst', '$c_katlog', '$c_katlog', NOW(), NOW() ) ") or die( my_err( "Nisam dodao članak u novu temu na forumu $fid" ) ); $zc = mysql_insert_id(); mysql_query(" UPDATE katolici_forumi.teme SET prvi_clanak = $zc, zadnji_clanak = $zc WHERE id = $zt ") or die( my_err( "Nisam uspio ažurirati forum $g_forum" ) ); mysql_query(" UPDATE katolici_forumi.forumi SET br_tema = br_tema + 1, br_clanaka = br_clanaka + 1, zadnji_clanak = $zc, zadnja_tema = $zt WHERE id = $fid ") or die( my_err( "Nisam uspio ažurirati forum $g_forum" ) ); replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$zt" ); exit; case "f_ObrisiOznaceneTeme": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } if( !isset( $p_t ) ) { alert("Morate označiti teme koje želite obrisati"); replace( "forumi.php?action=f_vidi&fid=$fid" ); } $pt = "("; $zarez = ""; while( list( $a ) = each( $p_t ) ) { $pt .= $zarez.$a; $zarez = ","; } $pt .= ")"; print_r( $p_t ); if( $fid == $SMECE ) { mysql_query( "DELETE FROM katolici_forumi.teme WHERE id IN $pt" ) or die( my_err("Nisam obrisao teme $pt") ); Prebrojavanje($fid); } else { mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.teme SET id_f=$SMECE WHERE id IN $pt" ) or die( my_err("Nisam obrisao teme $pt") ); Prebrojavanje($fid, $SMECE); } replace( "forumi.php?action=f_vidi&fid=$fid" ); exit; case "t_RazdvojiOznaceneClanke": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } if( !isset( $p_c ) ) { alert("Morate označiti članke koje želite razdvojiti!"); replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid" ); } $pt = "("; $zarez = ""; while( list( $a ) = each( $p_c ) ) { $pt .= $zarez.$a; $zarez = ","; } $pt .= ")"; echo "$pt => $g_naslov"; mysql_query( " INSERT INTO katolici_forumi.teme (id_f, naslov, br_posjeta, d_odgovor) SELECT $fid, '$g_naslov', 0, 0 FROM katolici_forumi.teme WHERE id=$tid ") or die( my_err( "Nisam uspio kreirati novu temu!") ); $zc = mysql_insert_id(); mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.clanci SET id_t=$zc WHERE id_t=$tid AND id IN $pt" ) or die( my_err("Nisam uspio prebaciti članke!") ); SredjivanjeTema( array($tid, $zc) ); Prebrojavanje( $fid ); replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid" ); exit; case "t_ObrisiOznaceneClanke": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } if( !isset( $p_c ) ) { alert("Morate označiti članke koje želite obrisati!"); replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid" ); } $pt = "("; $zarez = ""; while( list( $a ) = each( $p_c ) ) { $pt .= $zarez.$a; $zarez = ","; } $pt .= ")"; if( $tid == $SMECE ) { mysql_query(" DELETE FROM katolici_forumi.clanci WHERE id_t=$tid AND id IN $pt ") or die( my_err("Nisam obrisao zadane članke!") ); SredjivanjeTema( array($tid) ); Prebrojavanje($fid); } else { mysql_query( " INSERT INTO katolici_forumi.teme (id_f, naslov, br_posjeta, d_odgovor) SELECT $SMECE, CONCAT('OBRISANO: ',naslov), 0, 0 FROM katolici_forumi.teme WHERE id=$tid ") or die( my_err( "Nisam uspio kreirati novu temu na smeću!") ); $zt = mysql_insert_id(); mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.clanci SET id_t=$zt WHERE id_t=$tid AND id IN $pt" ) or die( my_err("Nisam uspio baciti članke u smeće!") ); SredjivanjeTema( array($tid, $zt) ); Prebrojavanje($fid, $SMECE); } replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid" ); exit; case "t_ObrisiTemu": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.teme SET id_f=$SMECE WHERE id=$tid ") or die( my_err("Nisam obrisao teme $tid") ); Prebrojavanje($fid, $SMECE); replace( "forumi.php?action=f_vidi&fid=$fid" ); exit; case "t_ObrisiClanak": $rez = mysql_query(" SELECT t.zadnji_clanak, t.naslov, c.a_id FROM katolici_forumi.teme AS t JOIN katolici_forumi.clanci AS c ON c.id=t.zadnji_clanak WHERE t.id=$g_tid ") or die( my_err("Nisam provjerio") ); list( $zac, $tema, $zaid ) = mysql_fetch_row( $rez ); if( $adoz["d_vodi"] > 0 || ( $zac == $g_cid && $zaid == $c_katlog ) ) { if( $fid == $SMECE ) { mysql_query(" DELETE FROM katolici_forumi.clanci WHERE id=$g_cid AND id_t=$tid ") or die( my_err( "Nisam uspio obrisati članak $g_cid u temi #$tid " ) ); SredjivanjeTema( array($tid) ); Prebrojavanje(); } else { echo "

  $fid, $tid, $tema, $g_cid

  "; mysql_query(" INSERT INTO katolici_forumi.teme( id_f, naslov, br_posjeta, d_odgovor ) VALUES ( $SMECE, 'OBRISANO: $tema', 0, 0 ) ") or die( my_err("Nisam kreirao novu temu!") ); $zt = mysql_insert_id(); mysql_query(" UPDATE katolici_forumi.clanci SET id_t=$zt WHERE id_t=$tid AND id=$g_cid ") or die( my_err( "Nisam prebacio članak u novu temu!") ); SredjivanjeTema( array($tid, $zt) ); Prebrojavanje(); replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid" ); } } else { Kraj( "Nemate potrebne ovlasti!" ); } replace("forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid"); exit; case "f_PremjestiOznaceneTeme": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } if( !isset( $p_t ) ) { alert("Morate označiti teme koje želite premjestiti!"); replace( "forumi.php?action=f_vidi&fid=$fid" ); } $pt = "("; $zarez = ""; if( isset( $p_t ) ) { while( list( $a ) = each( $p_t ) ) { $pt .= $zarez.$a; $zarez = ","; } } $pt .= ")"; print_r( $p_t ); mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.teme SET id_f=$g_fid2 WHERE id IN $pt") or die( my_err("Nisam upitao") ); Prebrojavanje(); replace( "forumi.php?action=f_vidi&fid=$fid" ); exit; case "f_SrediOznaceneTeme": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } if( !isset( $p_t ) ) { alert("Morate označiti teme koje želite srediti!"); replace( "forumi.php?action=f_vidi&fid=$fid" ); } $arg = array(); if( isset( $p_t ) ) { while( list( $a ) = each( $p_t ) ) { $arg []= $a; } SredjivanjeTema($arg); } replace( "forumi.php?action=f_vidi&fid=$fid" ); exit; case "t_PremjestiTemu": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.teme SET id_f=$g_fid2 WHERE id=$tid ") or die( my_err("Nisam obrisao teme $tid") ); Prebrojavanje(); replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid" ); exit; case "t_VaznaTema": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.teme SET vazno = NOT vazno WHERE id=$tid ") or die( my_err("Nisam promijenio važnost teme $tid") ); replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid" ); exit; case "t_OtkljucajTemu": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.teme SET d_odgovor=0 WHERE id=$tid ") or die( my_err("Nisam obrisao teme $tid") ); replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid" ); exit; case "t_ZakljucajTemu": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.teme SET d_odgovor=1 WHERE id=$tid ") or die( my_err("Nisam obrisao teme $tid") ); replace( "forumi.php?action=t_vidi&tid=$tid" ); exit; case "t_PreimenujTemu": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } mysql_query( "UPDATE katolici_forumi.teme SET naslov='$p_naslov' WHERE id=$tid" ) or die( my_err("Nisam preimenovao temu!") ); echo $p_naslov; exit; case "Prebrojavanje": if( $adoz["d_vodi"] < 1 ) { Kraj( "Nemate voditeljske ovlasti!" ); } Prebrojavanje(); replace( "forumi.php" ); exit; /*-----------------------* * T i t l e i p u t * *-----------------------*/ case "f_vidi": $rifo = mysql_query(" SELECT id AS fid, naslov FROM katolici_forumi.forumi WHERE id=$fid" ) or die( my_err("Nisam doznao ime foruma #$fid") ); $aifo = mysql_fetch_assoc( $rifo ); $title = "Forum: ".$aifo["naslov"]; $put = "Katolici > Forumi > "; $put.= "{$aifo['naslov']}"; if( $adoz["d_cita"] < 1 ) { kraj( "Pristup odbijen!"); } break; case "t_vidi": if( ! in_array( "t$tid", $_SESSION["usr"]->vidjeno ) ) { $_SESSION["usr"]->vidjeno []= "t$tid"; mysql_query("UPDATE katolici_forumi.teme SET br_posjeta=br_posjeta+1 WHERE id=$tid") or die( my_err("Nisam povećao statistiku!") ); } // t.id ... id clanka iz katolici_nova kojega komentiramo $rite = mysql_query( " SELECT t.naslov, t.id AS tid, t.id_k AS kid, f.naslov AS forum, t.br_clanaka AS brc, f.id AS fid, t.d_odgovor, t.zadnji_clanak, t.vazno FROM katolici_forumi.teme t LEFT JOIN katolici_forumi.forumi f ON t.id_f=f.id WHERE t.id=$tid" ) or die( my_err("Nisam doznao naslov teme #$tid") ); $aite = mysql_fetch_assoc( $rite ); if( isset( $g_cid ) ) { /* * Trebao bi skociti na odredjeni clanak, * medjutim to je komplicirano zbog toga * sto se prilikom brisanja i premjestanja clanaka * moze poremetiti redosljed pa id clanka * ne odgovara polozaju clanka u temi. * * Stoga idemo samo na zadnji clanak tj na kraj */ if( $g_cid == "kraj" ) { $g_poc = ( ceil( $aite['brc'] / $tlimit ) -1 )*$tlimit; } } $title = "Forumi > Tema: ".$aite["naslov"]; $put = "Katolici > Forumi > "; $put.= "{$aite['forum']} > "; $put.= "{$aite['naslov']}"; break; } } include "header.php"; echo ""; echo "
  "; /* * GLAVNI DIO * Ispisujem i radim sto treba */ //echo "
  "; if( $IZBACEN ) { infocz("ZABRANA!", "Ne možete pisasti na forumu do ".($aiz["dokada"])."
  ".$aiz["razlog"]."
  "); } if( !isset( $g_action ) ) { /* * Prikaz početne stranice */ $upit =<<"; while( $afo = mysql_fetch_assoc( $rpofo ) ) { $afid = $afo["fid"]; if( $adoz["d_cita"] - $afo["d_cita"] < 1 ) { $rfc = mysql_query(" SELECT d_cita FROM katolici_forumi.admini WHERE ulime='$c_katlog' AND id_f=$afid ") or die( my_err("Nisam doznao mogućnost čitanja sakrivenog foruma!") ); $afc = mysql_fetch_assoc( $rfc ); if( $afc["d_cita"] < 1 ) continue; } echo "{$afo['forum']}

  {$afo['opis']}

  "; echo "Članaka: {$afo['br_clanaka']}
  Tema: {$afo['br_tema']}"; echo ""; if( $afo['br_clanaka'] ) { echo "Zadnji članak
  napisao/la {$afo['a_id']}
  u temi {$afo['naslov']}
  ".hr_dat($afo['a_dat']); } echo ""; } echo ""; } else { switch( $g_action ) { case "f_vidi": /* * Broj tema radi kreiranja stranica */ $rtnf = mysql_query("SELECT COUNT(id) FROM katolici_forumi.teme WHERE id_f=$fid") or die( my_err( "Nisam saznao broj tema na forumu $fid" ) ); list( $brtnf ) = mysql_fetch_row( $rtnf ); /* * Popis tema na forumu */ $rte = mysql_query(" SELECT t.*, prvi.a_id AS poceo, zadnji.a_id AS zavrsio, prvi.a_dat AS poc_dat, zadnji.a_dat AS zav_dat FROM katolici_forumi.teme t LEFT JOIN katolici_forumi.clanci prvi ON t.prvi_clanak = prvi.id LEFT JOIN katolici_forumi.clanci zadnji ON t.zadnji_clanak = zadnji.id GROUP BY t.id HAVING id_f=$fid ORDER BY t.vazno DESC, t.zadnji_clanak DESC LIMIT $g_poc, $flimit ") or die( my_err("Nisam upitao za teme u forumu $fid") ); echo "

  {$aifo['naslov']}

  "; /* * Popis voditelja na forumu */ echo "
  Voditelji: "; $rvod = mysql_query("SELECT ulime FROM katolici_forumi.admini WHERE id_f=$fid AND d_vodi>0"); while( $avod = mysql_fetch_assoc( $rvod ) ) { echo " {$avod['ulime']} "; } echo "
  "; echo ""; echo "Stranice: "; if( $g_poc == 0 ) { echo "[1] "; } else { echo "1 "; } for( $i=$flimit; $i < $brtnf; $i+=$flimit ) { if( $g_poc == $i ) { echo "[".($i/$flimit+1)."] "; } else { echo "".($i/$flimit+1)." "; } } if( $adoz["d_nova_tema"] > 0 && !isset( $_SESSION["spoji"] ) ) { echo "
  Na ovome forumu: [Pokreni novu temu]
  "; } if( $adoz["d_vodi"] > 0 ) { echo "
  Označene teme: "; if( isset( $_SESSION["spoji"] ) ) { echo "[Prekinite proces spajanja] "; } else { echo "[Obriši] "; echo "[Sredi] "; echo "[Premjesti "; echo "]"; } echo "
  "; } echo "
  "; echo "
  "; echo ""; while( $ate = mysql_fetch_assoc( $rte ) ) { echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
  TemaPokretačČlanakaPogledaZadnji pisao
  "; if( $ate["d_odgovor"] ) { echo "Z"; } if( $ate["vazno"] ) { echo "!"; } if( $ate["br_clanaka"] > $VRUCE ) { echo "V"; } if( $ate["zav_dat"] > $usr->zadnji_posjet ) { echo "N"; } echo ""; if( $adoz["d_vodi"]>0 ) { if( $_SESSION["spoji"] ) { if( $_SESSION["spoji"] != $ate["id"] ) { echo "[Spoji sa temom #".($_SESSION["spoji"])."]"; } } else { echo ""; } } echo "{$ate["naslov"]}"; if( $adoz["d_vodi"] > 0 ) { echo "[P] "; } echo "{$ate['poceo']}
  ". hr_dat($ate['poc_dat'])."
  {$ate['br_clanaka']}{$ate['br_posjeta']}{$ate['zavrsio']}"; echo ">>
  ". hr_dat($ate['zav_dat'])."
  "; echo "
  "; echo ""; echo "Stranice: "; if( $g_poc == 0 ) { echo "[1] "; } else { echo "1 "; } for( $i=$flimit; $i < $brtnf; $i+=$flimit ) { if( $g_poc == $i ) { echo "[".($i/$flimit+1)."] "; } else { echo "".($i/$flimit+1)." "; } } echo "

  "; info("Oznake tema", "Z - Zatvorena
  ! - Važna
  V - Velika
  N - Nova"); echo << KRAJ; break; case "t_vidi": $rcut = mysql_query("SELECT COUNT(id) FROM katolici_forumi.clanci WHERE id_t=$tid") or die( my_err( "Nisam saznao broj članaka u temi $tid" ) ); list( $brcut ) = mysql_fetch_row( $rcut ); $upit =<<"; if( $aite["vazno"] ) infocz("PROČITAJTE!", "Ova je tema označena važnom!"); echo "
  "; echo "

  {$aite['naslov']}

  "; /* Iznad popisa clanaka */ echo "
  "; echo ""; echo "Stranice: "; if( $g_poc == 0 ) { echo "[1] "; } else { echo "1 "; } for( $i=$tlimit; $i < $brcut; $i+=$tlimit ) { if( $g_poc == $i ) { echo "[".($i/$tlimit+1)."] "; } else { echo "".($i/$tlimit+1)." "; } } if( isset( $_SESSION["spoji"] ) ) { echo " [Prekinite proces spajanja] "; } else { if( $adoz["d_vodi"]>0 || $adoz["d_odgovor"]>0 ) echo "
  Ovu temu: "; if( $adoz["d_vodi"] > 0 ) { echo "[Preimenujte] "; echo "[Obrišite] "; echo "[Premjestite "; echo "] "; if( $aite["d_odgovor"] ) { echo " [Otključajte] "; } else { echo " [Zaključajte] "; } echo " [Promjenite važnost] "; echo " [Spojite] "; echo "
  "; echo "
  Označene članke: "; echo " [Obrišite] "; echo " [Razdvojite u novu temu] "; } if( $adoz["d_vodi"]>0 || $adoz["d_odgovor"]>0 ) echo "
  "; } echo "
  "; // Ako nesto komentiramo... if( $aite["kid"] ) { $rkom = mysql_query(" SELECT naslov, tekst, a_id FROM katolici_nova.kat_clan WHERE id={$aite['kid']} ") or die( my_err("Nisam dohvatio članak koji komentiramo!" ) ); echo "
  "; echo "
  (Ova tema je komentar sljedećeg članka sa KNI portala.)
  "; if( $akom = mysql_fetch_assoc( $rkom ) ) { echo "

  {$akom['naslov']}

  {$akom['tekst']}

  {$akom['a_id']}

  "; } echo "
  "; } // Iznad popisa članaka echo "
  "; $bora = array("#eff", "#fef"); $bobo = 0; while( $acl = mysql_fetch_assoc( $rcl ) ) { echo "
  "; $bobo++; if($bobo==2) $bobo=0; echo "
  "; if( $adoz["d_vodi"] > 0 ) { echo ""; $rblo = mysql_query( "SELECT razlog, dokada FROM katolici_forumi.izbaceni WHERE ulime='".$acl['a_id']."'" ) or die( my_err("Nisam provjerio blokiranje!" ) ); if( $ablo = mysql_fetch_assoc($rblo) ) { echo "Blokiran do [".hr_dat($ablo['dokada'])."] "; } else { echo " "; } } echo "{$acl['a_id']}"; echo " : ".hr_dat($acl['a_dat'])." : "; if( !isset( $_SESSION["spoji"] ) ) { if( $adoz["d_odgovor"] > 0 ) { echo "[Odgovorite] "; } if( $adoz["d_vodi"] > 0 || ( $adoz["d_odgovor"] && $acl["a_id"]==$c_katlog && $aite["zadnji_clanak"] == $acl["id"] ) ) { echo "[Izmjenite] "; echo "[Obrišite] "; } } echo "
  "; echo "
  "; echo "
  "; echo nl2br( $acl['tekst'] ); // nl2br je privremeno!!! if( puno( $acl["potpis"] ) ) { echo "
  ".$acl["potpis"]."
  "; } echo "
  "; if( $acl["e_dat"] != $acl["a_dat"] ) { echo "
  Zadnja izmjena: {$acl['e_id']} : ".hr_dat($acl['e_dat'])."
  "; } echo "
  "; // Tekst članka echo "
  "; // O autoru } echo "
  "; /* Ispod popisa clanaka */ echo "
  "; echo ""; echo "Stranice: "; if( $g_poc == 0 ) { echo "[1] "; } else { echo "1 "; } for( $i=$tlimit; $i < $brcut; $i+=$tlimit ) { if( $g_poc == $i ) { echo "[".($i/$tlimit+1)."] "; } else { echo "".($i/$tlimit+1)." "; } } echo "
  "; // Ispod popisa članaka echo << KRAJ; break; default: greska("Akcija '$g_action' još nije implementirana u ovaj program"); exit; } } echo "
  "; //forumi sredina echo "
  "; include "reklame.php"; if( !isset( $g_action ) ) { if( $jeAdmin ) { OpenBox( "Administracija" ); echo "Prebroj teme i članke"; CloseBox(); } } echo "
  "; //echo "
  "; include "footer.php"; ?>